06-21500275
postbus 2008
1990 AA Velserbroek

Onderhoud en Service:


Onderhoud is een belangrijk onderdeel van de levensduur van Uw apparaat.
Voor vele mensen is het onderhoud aan hun auto een normale zaak van de wereld en geven hier af en toe schrikbarend veel geld aan uit. Het is en blijft een heilige koe voor velen.

Maar het onderhoud aan het apparaat wat bij U altijd zijn werk moet doen, wordt veelal vergeten.
Tijdens het onderhoud zijn er vaak komende storingen te voorzien en eventueel meteen te verhelpen.
Ook door goede contacten met de fabrikanten en groothandels is er veel over de toestellen aan informatie bekend, waardoor wij dit kunnen toepassen bij Uw toestel. Denk hierbij aan modificaties.


Airconditioning:
Onderhoud aan Uw airconditioning kan U ook geld besparen en storingen voorkomen.
Door vervuiling van de buitenunit wordt het energieverbruik hoger en voor U de energiekosten.
Bij vervuiling van de binnenunit heeft U grote kans op bacterieengroei en ziektekiemen.
Hierdoor zullen de mensen in het vertrek eerder ziek kunen worden en in geval van een bedrijf Uw personeelskosten omhoog gaan en dat was juist niet de bedoeling van de investering in Uw klimatisering van de werkplek.

Luchtbehandeling:
In een luchtbehandelingskast is er het probleem dat hier een bacterieengroei mogelijk is,verhoging van de energiekosten door vervuiling van filters, ventilator en kanalen (na het doorslaan van de filters).
Door vervuiling van de ventilator zal de minimale luchtstroom op de lage stand niet gehaald worden en zal er naar een hogere stand geschakeld gaan worden, waardoor het energieverbruik en de lawaai klachten alleen maar toenemen.
Vergeet hierbij niet , dat de luchtverversing slechter gaat worden en U daardoor minder verse zuurstof krijgt. Dat kan resulteren in verminderde activiteiten van U zelf en/of personeel. Ook hier geld,onderhoud is een investering in energiebesparing en gezondheid.

WTW:
Tegenwoordig komt dit steeds vaker voor in de woningen en bedrijfspanden.
Oorzaak is het terugdringen van de CO2 uitstoot en het steeds beter isoleren van de panden, waardoor er geen natuurlijk ventilatie meer is t.b.v. de broodnodige verse zuurstofvoorziening.
Elk mens moet een goede ventilatie hebben om zich prettig te voelen. Bij een WTW (warmte terug winning) wordt de inkomende lucht , voorverwarmd door de uitgaande lucht, waardoor er energie teruggewonnen wordt. Wat wel belangrijk is bij deze systemen, is het op tijd reinigen/vervangen van de filters. Regelmatig reinigen van de wisselaar is ook nodig. Wij kunnen ook voor U de ventilatiehoeveelheden nameten, om een zorgeloze en stille installatie te verkrijgen. 

Verwarming:
Ook een HR-toestel moet onderhouden, het liefst elk jaar, maar bij mindere vervuiling is de termijn te verlengen.
Denk hierbij aan het reinigen van de warmtewisselaar, het garanderen van de  warmteoverdracht.
Het controleren en reinigen van de ontsteekpen/ionisatiepen t.b.v. aansteken toestel.
Het in/afregelen van de branderdruk aan de hand van de druk , danwel de rookgas-analyse, hierdoor is de beste verbranding gewaarborgd en het milieu wordt gespaard.
Ook eventuele lekkages kunnen onderkend en verholpen worden , voordat het tot zeer grote reparaties gaat komen.
Advies: laat het onderhoud uitvoeren.

Informeer naar onze onderhoudsvoorstellen.
Wij werken volgens de richtlijnen van Uneto-VNI.

Referenties:

Acenius BV
IJmuiden

Federmann Opticien
Velserbroek

Federmann Opticien
Haarlem-Centrum

P.F. Scholz Bouwonderneming
IJmuiden